PAF

“Trojúhelník je geometrický útvar určený třemi body neležícími v jedné přímce.”

Papír a Fun. Tak špatný název značky se musel schovat za zkratku. Přesto ale nadšeně vyjadřuje to, co v sobě skrývá. Projekt dvou milovníků papíru – Jaroslava Maška a Matěje Konečného. Zaujatých silou trojúhelníku. Prozkoumávajících nekonečné vody jeho použití. Mnoho již bylo objeveno, ale mnohé ještě čeká. Nejmenší vymezení plochy není eficitním limitem, leč dokořán otevřenou branou.