Magdalena J. Poplawska

Magdalena J. Poplawska je polská sochařka a designérka, žijící v Praze. V posledních letech se ve své tvorbě věnuje figurativnímu sochařství, které vychází vstříc užitkovému umění. Nejlepším příkladem této synergie jsou vázy ze série Fulfill me a lampy ze série Light me Up. Od roku 2005 její socha zdobí Národní knihovnu v Klementinu. V roce 2010 na Czech Art Festivalu obdržela první místo v kategorii sochařství. Ateliér POPLAWSKA nabízí nejen unikátní sochy a designové prvky, ale také kurzy sochařství pro veřejnost.