City Folklore

City Folklore je filozofie, na jejímž počátku i konci stojí město.

Prošli jsme subkulturní výchovou, v níž je město matkou, kolébkou i dětským hřištěm.

Je to bezbřehá inspirace. Dává nám prostor se projevit a odlišit.

Můžeme se v něm schovat, cítit se svobodně a nespoutaně, vyniknout i splynout.

Je to galerie života, ve které všichni společně spoluvytváříme a formujeme jeho duši.